Egzaminy Radcowskie, Adwokackie, Notarialne

Skrypty Warszawskie, egzamin radcowski, komorniczy, prawniczy

Drukowanie/kserowanie czarno-białe

Ilość stronA4A3
1-500,45 zł * 0,90 zł *
51-1000,25 zł * 0,50 zł *
101-5000,20 zł * 0,40 zł *
501-10000,18 zł * 0,36 zł *
Powyżej 10010,16 zł * 0,32 zł *

Zawsze pierwsze 50 stron liczone jest po 0,45 zł jeżeli zamówienie ma więcej niż 50 str.

Materiały kopiowane z szyby: broszury, zeszyty, dokumenty i wszystkie inne materiały, których nie można włożyć do podajnika automatycznego.

Materiały drukowane na drukarce kolorowej w której występują strony kolorowe i czarno-białe rozliczane są według cennika z rozdzieleniem na strony kolorowe i czarno-białe.

Drukując materiał z internetu doliczana jest kwota 0,40 zł za udostępnienie łącza

Druk na papierze klienta wyższym niż 120 gr + 20 gr za stronę